logo judo tepliceJudo Teplice

Sportovní Klub Judo Teplice, Mánesovo nám. 8, 415 01 Teplice

Junior Cup 2022 Vánoční turnaj 2021 Prázdninový turnaj 2019 Velikonoční turnaj 2022 Letní soustředění Orlík 2021 Randori 2018

PRÁZDNINOVÝ TURNAJ DOROSTU A MLÁĎAT HROB - 2022